המייסדים

מבין המייסדים של הכפר, יש לציין את מר ברוך עזגד ע"ה – פסיכולוג, המנהל הראשון אשר עסק בתחום הטיפולי/פידגוגי של הכפר.  את מר משה פלבס – פסיכולוג קליני, יו"ר של הוועד המנהל הראשון ומכהן  בתפקידו עד היום.   ואת הגב'  שושנה באייר,  מחנכת ויו"ר ארגון המורים העל יסודיים.  שושנה היתה המנהלת הכללית הראשונה של הכפר, היוזמת והמקימה בפועל, אשר הובילה את התפיסה החינוכית ואת רוח הכפר.  שימשה בתפקיד כמנהלת הכפר מיום היווסדו עד שנת 2011.

כפר שמעון נושא את שמו של המחנך, ההוגה, איש החינוך המיוחד פרופ' שמעון זקס ע"ה, שהיה ראש המגמה לחינוך מיוחד באוניברסיטת תל אביב, והמפקח  שהקים את האגף לחינוך מיוחד במשרד החינוך. התפיסה החינוכית של כפר שמעון מושפעת רבות מהשקפתו ההומניסטית- הוליסטית, הוראה את האדם בשלמותו ואת התפתחותו כעיקר.

שמעון זקס ע"ה,  למדנו ללכת בעקבותיהם של רודולף שטיינר – אבי התנועה האנתרופוסופית (לפנות לגרעין התקין של האדם), יאנוש קורצ'אק (חינוך לכבוד ומתן כבוד הדדי). שניהם עסקו  גם עם אוכלוסיות עם  צרכים מיוחדים – בעלי מוגבלויות או כאלה עם חסך חברתי ורגשי.   מרטין בובר, (חיפוש אחר משמעות, ומיצוי המפגש בין בני האדם בכל רגע ורגע). יוהאן היינריך פסטולוצי (החינוך בא לעזור לאדם לפתח את היכולות שלו – " להושיט יד עוזרת כדי להפעיל את הטבע של האדם עד קצה יכולתו").