תעסוקה משקמת

לאורך השנים, הקימה העמותה בכפר מגוון פעילויות ועיסוקים בתחום האומנות והמוסיקה, ובתי מלאכה לעבודה יצרנית בעלת משמעות לעובדיה. 

התושבים משתלבים בתעסוקה ובאומנויות מדי יום. אנו נחשבים למסגרת כוללנית אשר בה המגורים, החוגים בשעות הפנאי והתעסוקה מתקיימים בכפר עצמו. אנו יוצרים סביבות המאזנות בין עבודה קבוצתית לעבודה אינדיבידואלית.  בד"כ בעבודה בבתי המלאכה נדרשים התושבים ליותר  שיתוף פעולה ואינטראקציה לקראת התוצר המוגמר, ואילו באומנויות נדרשת עבודה בעלת אופי אינדיבידואלי יותר.  שתי המגמות חשובות להתפתחותו ארוכת השנים של האדם.

המערכת התעסוקתית המשקמת נבנתה מתוך הבנה שכל אדם זקוק להרגיש בעל ערך ולתרום לסביבה.  לפיכך, נבנתה מערכת שמטרותיה והאמצעים שבה, יהיו ככל האפשר דומים לאלה הנהוגים במערכות הרגילות.  

  • אנו שואפים לכך שיתקיים בה ריתמוס שאליו יתחברו העובדים.
  • אנו שואפים להקים סדנאות וסביבות עתירות עבודה. הכוונה היא ליצור תוצרים שהיצור שלהם ארוך טווח, דורש מורכבות, מאפשר הרבה תחנות עבודה לבעלי יכולות שונים בכדי לאפשר העדפה, מובילות ובחירה מסויימת לתושבים.
  • נקפיד ליצור חלל עבודה ואווירת עבודה שיעודדו ויקדמו להתנהגות חברתית הולמת.
  • מכל אדם במערכת הרגילה מצופה: לפעול בתוך מסגרת של לו"ז, לייצור ולהפיק תוצרת שהינה בעלת ערך לעולם, להיות יעיל ככל האפשר שכן מדובר בשאיפה אוניברסלית ולא רק בעיקרון כלכלי, לפעול בתוך מסגרת של כללים התנהגותיים וחברתיים.
  • בחירת ענפי התעסוקה נשענת על ההנחה שלאנשים שונים יש צרכים שונים,  ועלינו  לספק להם  מגוון רחב לבחירה.  סביבת העבודה לוקחת בחשבון את יכולתם ונטיותיהם של העובדים בה. נעשות התאמות ספציפיות  בבחירת פינות העבודה, כלי העבודה והתוצרים הסופיים..  לדוגמא: בנגריה – פינות העבודה ומכשירי החשמל נבחרו בהתאם לתושבים הספציפיים אשר עובדים באותו בית מלאכה .  מכשירים כמו מסורים, מקדחות, משייפות, פינות עבודה הכוללות תחנות הדורשות עצמאות נמוכה וכאלה הדורשות עצמאות גבוהה. בכל בתי המלאכה אנו מקפידים על עבודה יצרנית ועל תוצרים בעלי ערך, באיכות גבוהה המתאימים לסטנדרטים בשוק החופשי. 

בתי המלאכה

התושבים עוסקים בתעסוקה משקמת בין 4-6 שעות ביום.  במשך יום תעסוקה ייתכן ותושבים מסויימים יצאו לשיעור באולם הספורט או בנגינה ודרמה, או לחדר הסנוזלן.

העבודה בבתי המלאכה מכוונת להיות סביבה עתירת עבודה, בעלת תחנות עבודה שונות ומגוונות בכדי לאפשר לכלל התושבים למצוא את המקום בו הם יכולים להיות פרודוקטיביים,  עצמאיים, ולמצוא את מקומם בבית המלאכה.  העבודה בכלל בתי המלאכה מבוססת על תוצרים שהתושבים יכולים לעשות בעצמם מהתחלה ועד המוצר המוגמר.