בית מלאכה למוצרי צמר ולבד

התושבים משתתפים בתהליך עיבוד הצמר הלא מעובד עד ליצירת תוצר מוגמר.  בסדנה עוברים את כל השלבים: מרחיצת הצמר, ניפוץ הצמר, סירוק והברשה, צביעת הצמר, ליבוד הצמר במים וסבון, ועד עיטור  הצמר הלבוד במחט מיוחדת לכדי תמונת קיר צבעונית.  בסדנה תחנות רבות המאפשרות לכל תושב למצוא את מקומו. ייתכן ואדם מסויים יעבוד בכמה תחנות.   צורת הישיבה היא בפינות עבודה ואו סביב שולחן אחד גדול בכדי ליצור אינטראקציה ושותפות בהליך הייצור.