קליעת סלים מנצרים או סנסנים

בסדנה זו, אנו מגדירים מספר מוצרים שאותם נייצר, בכדי לבנות ריתמוס ע"י חזרה של פעולות מוכרות ויצירת סדר המכניס הרבה מאוד שקט ועצמאות.   בית המלאכה בנויי עפ"י תחנות עבודה אשר תורמות להבניית סביבה לעבודה עצמאית  בצורה מדורגת.  סביבה שבה התושבים משתתפים בתהליך של פיצול, חיתוך, צביעה, השרייה במים, וקליעת הסלים.  בין היתר יוצאים התושבים לשטח לאיסוף זרדים, אצטרובלים וענפים לקליעה. בסדנה עוסקים גם בקליעת מרבד מנצרים – מוצר אשר מזמן אינטראקציה בין שני עובדים/ות.  בסדנה שולחן מרכזי לעידוד האינטראקציה ושותפות בתהליך הייצור.