תרבות וקהילה

חיי התרבות מסייעים לנו להדק את הקשרים האנושיים בכפר.   הם תורמים להרגשת השייכות, להתפתחות ובניית הקהילה על צרכיה המשתנים,  ואת הקשרים שלנו עם הקהילות הסובבות אותנו. אנו משתדלים להפיק את אירועי התרבות והחגים  בכוחות הפנימיים הקיימים בכפר. ולעיתים מוסיפים הופעות של מוסיקאים, קהילות חיצוניות כמו לדוגמא  ארגון עמיקא (מתנדבים מדרום קוריאה אשר מגיעים להופעה אחת לשנה של ריקוד, שירה ונגינה)  ושל אנשים חיצוניים המתנדבים להופיע בכפר.