ירידים ובזארים

אנו מוכרים את תוצרתם של תושבי הכפר בירידים ובבזארים ברחבי הארץ.

בהצגת ומכירת התוצרים השונים אנו מעוניינים להראות את ההשפעה של  "עיסוק מרפא"  באמצעות בתי המלאכה שלנו. עיסוק המורכב מעבודה יצרנית בעלת אופי יצירתיואסתטי הבא לידי ביטוי במלאכות השונות. וזאת להבדיל מעבודה הנהוגה במקומות אחרים המבוססת על אריזות של מוצרים שונים, הפרדה של חלקי פלסטיקה, או הרכבה של חלקי מסננים וכדומה.  עבודות אלה לדעתנו הינן בעלות אופי תעשייתי, מונוטוני ומנוון.